Welkom op dit nieuwslog over Jakobskruiskruid - jacobskruiskruid -

In de media circuleert heel veel misleidende informatie. Mensen denken dat het een verschrikkelijk probleem is. Het is wel een probleem maar het is onbekend hoeveel slachtoffers er per jaar zijn. Dit komt omdat er te weinig sectie wordt verricht.  Daarnaast zijn er meer oorzaken van leverfalen. Recent is echter de mogelijkheid onbekend hoeveel slachtoffers te registreren in een database. Zo komt er objectieve informatie over het aantal slachtoffers en in welke gebieden dat plaatsvindt.
Toch is jakobskruiskruid - jacobskruiskruid -  wel een probleem waar wat aan gedaan kan worden. Goede toegankelijke informatie over  jakobskruiskruid - jacobskruiskruid -  is zo belangrijk, en wel zonder paniekzaaierij. Sommigen streven ernaar de plant uit te roeien; dit is noch haalbaar noch verstandig omdat het leidt tot maatregelen die de plant juist meer vestigingskansen bieden. Toch zijn er wel degelijk verstandige maatregelen te nemen. Kennis van de plant kan voorkomen dat er meer van deze ongelukken gebeuren.
Middels dit log wil ik een bijdrage leveren aan een kritische discussie over de beheersing van het  jakobskruiskruid - jacobskruiskruid -  probleem. 

Honing en Jakobskruiskruid (Jacobskruiskruid)

Soms wordt de media 'wakker' en verschijnt er een uitgeslapen berichtje: 'Veel honing bevat kankerverwekkende stof '.

Dit is dan weer aanleiding voor mensen er mee aan de haal te gaan terwijl als je goed leest waar het over gaat de honing slechts heel laag op de ranglijst van risicovolle voedingsmiddelen komt en wel zodanig dat er geen reden gezien wordt om de bevolking te wijzen op die risico's.

Het bericht van de Voedsel en Warenautoriteit komt aanmerkelijk rustiger over.

Hier kan het aanmerkelijk genuanceerder rapport bekeken worden.

Eigenstandige maatregelen Jakobskruiskruid - Jacobskruiskruis-

Haarlems Dagblad
Foto en Artikel Haarlems Dagblad: Corinne neemt zelf maatregelen door hooi in te kopen voor het gemaaid is en controleert het en verwijdert eventueel Jakobskruiskruid  - Jacobskruiskruid- . Dát noem ik eigenstandig. Merkwaardig dat ze toch een beroep doet op de gemeente om in te grijpen... want wat verwácht ze nu eigenlijk? Veel extra maaibeurten om Jakobskruiskruid extra kansen te geven om uit te breiden? Hoewel ik opmaak uit het interview dat zij zich geïnformeerd heeft kan ik de eis jegens de gemeente in te grijpen niet helemaal plaatsen....

Knippen van Jakobskruiskruid (jacobskruiskruid)

Brabants Dagblad
Foto: Brabants Dagblad
In St Oederode zijn ze lekker aan het knutselen. Bloemen knippen. Daarmee hopen ze Jakobskruiskruid (Jacobskruiskruid) te bestrijden. Duidelijk niet echt verstandig. Ze brengen Jakobskruiskruid(jacobskruiskruid) alleen maar in het voordeel.
 Lees ook eigenlijk maar de reacties.

Maaien jakobskruiskruid - jacobskruiskruid-

Op het net kun je ineens van die schrijfseltjes tegenkomen.. zo ook al weer een wat ouder krantenartikeltje over beleid inzake  - jacobskruiskruid -  van : Ruud van der Meijden
Nationaal Herbarium Nederland, Leiden

 Deze man citeer ik maar even: 'Het waterschap Rivierenland gaat de bestrijding onderzoeken van Jacobskruiskruid, omdat dit “bij consumptie dodelijk is voor mens en dier” (NRC Handelsblad, 1 augustus).
Probeer eens één blaadje van Jacobskruiskruid te eten, tien tegen een dat u het direct uitspuugt. Er zijn dan ook geen vergiftigingen bij de mens bekend, hoogstens via honing als de korven te dicht bij de planten staan.
Wereldwijd sterft er veel vee door het te eten, wat komt door overbegrazing. Alleen als er helemaal niets meer te eten is, gaat het aan de plant knabbelen, en dan nog moeten ze dat jaren achtereen doen om vergiftigd te kunnen worden. De meeste slachtoffers zijn paarden; schapen worden waarschijnlijk niet oud genoeg om hieraan te sterven.
‘Natuurhooi’ is ook funest, want dan gaat de vieze smaak weg. Dat juist veel dure rijpaarden slachtoffer worden, zegt iets over de slechte omstandigheden die deze dieren in de kleine particuliere graslandjes aantreffen.
Jacobskruiskruid is de laatste zestig jaar algemeen geworden, behalve in het uiterste noorden en oosten: hij groeit niet op klei (alleen op zandige klei; op echte klei groeit de nauwelijks giftige soort Viltig kruiskruid, die er echter heel veel op lijkt) en niet op veen.
In Drenthe is hij (naar verluidt door een waterschap) uitgezaaid, en met succes! Dat men de plant meer aantreft komt door de grote bekendheid - vooral onder paardenliefhebbers – en door de verzanding van Nederland: alle wegen en nieuwe wijken liggen op opgebracht zand. Ook verkeerd beheer speelt een belangrijke rol: te vaak maaien stelt planten met een wortelrozet (zoals deze plant) in het voordeel, want de platte rozetten worden dan niet geraakt; overbegrazing helpt de kans op kieming ook enorm.

Dat het voorgestelde onderzoek twee jaar duurt “omdat het een tweejarige plant” is, geeft aan dat men geen verstand heeft van veldexperimenten '.

Welnu, ik hoop dat de beleidsmakers inzake  jakobskruiskruid - jacobskruiskruid -  hier notitie van nemen.

Jakobskruiskruid - jacobskruiskruid - : kruistocht zonder bodem van wetenschappelijk onderzoek

Bodemverstoring en lichttoevoer door maaien helpen het Jakobskruiskruid gedijen

Het is toch wel raar.... página's worden volgeschreven over allerlei vermeende eigenschappen van het Jakobskruiskruid - jacobskruiskruid - dat als een doodsluier door onze weilanden raast om daar zoveel mogelijk slachtoffers te maken. Terwijl er gewoon geen feiten en cijfers bekend zijn over slachtoffers en iedereen iedereen napraat en een slecht onderzoek in Engeland aanhaalt waarvan de cijfers zéér discutabel zijn.

Op internet kwam ik weer eens het rapport van minister Veerman tegen....

Minister Veerman bleek de nuchterheid zelf toen hij schreef in een brief aan de tweede kamer met de inventarisatie waarin hij rapporteerde hoe de ons omringende landen met Jakobskruiskruid - jacobskruiskruid - omgaan:

'Het lijkt nog te vroeg om iets over het effect van de nieuwe Code of Practice te zeggen. Goede statistieken over het aantal gezondheidsproblemen, het aantal risicovolle situaties of het effect van de genomen maatregelen op de verspreiding van Jakobskruiskruid - jacobskruiskruid - ontbreken nog altijd. '

Opmerkelijk is dat in veel discussies met paardeneigenaren die behoefte aan goed wetenschappelijk onderzoek naar slachtoffers - jacobskruiskruid - onder tafel gemoffeld wordt. Daarmee wordt natuurlijk het gebrek aan nuchterheid en doortastendheid pijnlijk ge-etaleerd waar het gaat om Jakobskruiskruid - jacobskruiskruid - . Tegelijkertijd prijs ik mezelf gelukkig dat het land bestuurd wordt vanuit kennis van zaken en kennis wordt nu eenmaal verkregen door onderzoek. Punt uit.

Godzijdank is er nu dan eindelijk een mogelijkheid om slachtoffers van - jacobskruiskruid - te registreren. Dat is een serieuze manier om het probleem in kaart te brengen. Want NIEMAND wil dat zijn paard slachtoffer wordt van dit kruid. Toch, als er voldoende voorlichting is dan zou het me niet verbazen als paardeneigenaren heel goed in staat blijken zelf hun paard te beschermen. En gecertificeerd hooi zou daarbij een welkom hulpmiddel kunnen zijn; veel krachtiger dan het ondoordacht wegmaaien van hele stukken natuurgebied. Dit laatste zou wel eens júist de vestiging of handhaven van Jakobskruiskruid - jacobskruiskruid -  in de hand kunnen werken. Op zijn minst zou dus de uitkomst van goed onderzoek naar 'maaien bij Jakobskruiskruid' afgewacht kunnen worden voordat we weer van die verschrikkelijk domme dingen doen.

.

Onkruid onder de informatiesites over Jakobskruiskruid - jacobskruiskruid -

Onkruid

We weten er alles van... onkruid... Af en toe duikt het weer op zoals in een discussie op BOKT over - jacobskruiskruid - . Daar wordt door iemand met niet zo heel veel verstand van zaken verwezen naar www.kruiskruidinfo.nl . Volgens schrijfster zou daar informatie staan over slachtoffers van Jakobskruiskruid. Aldaar gereageerd met het volgende :

'Kruiskruidinfo.nl zet persoonlijke zaken en foto's op hun site waar zij absoluut de toestemming niet voor hebben van de eigenaren ervan en na herhaald verzoek van diezelfde eigenaren halen zij dat er niet af. Het verhaal van Capita wordt op deze wijze zonder toestemming van mij, en die van mijn dochter geëxploiteerd voor eigen doelen. Het verhaal stond op het forum waar ook de nuances stonden; het ellendige is dat zij de nuances verwijderen en zo e.e.a. helemaal uit zijn verband rukken en daarmee onterecht paniek zaaien; bewust of onbewust. Wat op kruiskruidinfo staat is wat mij betreft zeer gekleurd, nauwelijks objectief te noemen en druist in tegen alle nettiquette en auteursrecht; helaas...

Ben dus blij met een gewoon
objectief registratiesysteem voor slachtoffers - jacobskruiskruid - zodat er met info niet aan de haal gegaan wordt maar er een nuchtere betrouwbare database aangelegd wordt.'

Onder 'lees verder' meer informatie over deze malafide informatiesite
 

Lees verder...

Nieuwe startpagina Jakobskruiskruid - jacobskruiskruid - en andere kruiskruiden

Nieuwe startpagina met linken naar betrouwbare informatie Jakobskruiskruid
Het moest er maar eens van komen; een startpagina over Jakobskruidkruid - jacobskruiskruid - en andere kruiskruiden. De pagina's zijn feitelijk identiek maar hebben elk hun eigen url. Criterium is dat de informatie betrouwbaar en deskundig is. Alle linken worden onderzocht op deskundigheid en betrouwbaarheid zodat er een verzameling ontstaat met linken naar objectieve informatie. Het betreft Jakobskruiskruid - jacobskruiskruid - en andere kruiskruiden, paarden en paardenweides, weidebeheer, kruiskruiden kennen en herkennen, de werking van het gif, hoe met hooi om te gaan etc... 

Het sprookje dat jakobskruiskruid - jacobskruiskruid - maaien heet....

Gemaaid JKK en het herstelde
Soms zijn we echt heel makkelijk met zijn allen. Er zijn nogal wat paardeneigenaren die zich storen aan - jacobskruiskruid -  op openbaar gebied en natuurgebieden. Ik kan me er wel iets bij voorstellen want we zijn met zijn allen best bang voor deze plant en dat is niet zonder reden. Paarden en koeien moeten het gewoon niet naar binnenkrijgen. Dat is dus een hele verantwoordelijkheid voor de paardenhouder. Een éigen verantwoordelijkheid.

 Máár.... er zijn nogal eens geluiden gericht vooral naar ánderen.. ánderen moeten  iets aan - jacobskruiskruid - doen. Desnoods ten koste van natuurgebieden... pfoei....

Ze geloven heilig in het sprookje dat maaien heet. Desnoods elke paar weken maaien.... Zien we het voor ons?

Esther Hegt (webmaster van www.jakobskruiskruid.com) heeft zich bijzonder grondig in de materie rond Jakobskruiskruid verdiept en verwoordt het als volgt: "Jakobskruiskruid - jacobskruiskruid -  is namelijk een plant met een korte levensduur. Helaas is ook deze methode niet zonder risico. In een natuurlijke situatie sterft Jakobskruiskruid na de bloei nadat de plant zaden geproduceerd heeft. Het verwijderen van de bloemen of bloeiwijze of het afmaaien zorgt er echter voor dat de plant niet afsterft, maar juist opnieuw weer uitgroeit. Het verwijderen van de bloeiende delen van de plant heeft dus juist als gevolg dat de levensduur van de plant verlengd wordt en zelfs meer bloeistengels maakt, maaien is eigenlijk een schijnoplossing, als je het lang genoeg volhoudt zal die plant daar misschien tijdelijk wel verdwijnen.
Wat dus met name belangrijk is dat vestigingskansen verkleind worden zodat er geen zaden meer kunnen kiemen, in ieder geval geen grote populaties meer zullen worden. Als er wordt gemaaid en op het naastliggende land gebeurt er niets aan beheer heeft maaien dan ook weinig zin, omdat die vestigingskansen er ook zijn en blijven. Daarnaast zijn er  verstoringen door menselijk handelen (wegen, industrieterreinen, ruilverkavelingen, land dat terug an de natuur wordt gegeven en recent gezien: nieuwe waterbergingsgebieden). Hierin zit ook het grootste probleem'. 

Zo dus

 

De jakobskruiskruid - jacobskruiskruid - weide van Capita

Op het forum van www.jakobskruiskruid.com staat het verhaal van Capita als casus.

Ten behoeve daarvan dit filmpje over - jacobskruiskruid -  in de wei als toelichting

De geboorte van een centraal meldingssysteem voor slachtoffers Jakobskruiskruid - jacobskruiskruid -

Grazend paard en Jakobskruiskruid
 
Vanaf 9 augustus 2007 is er de mogelijkheid om slachtoffers van Jakobskruiskruid centraal te registreren via de website http://www.jakobskruiskruid.com  zodat er duidelijkheid kan komen over de schaal van het Kruiskruidprobleem - jacobskruiskruid - .
 Het gebrek aan gegevens die aangeven of en hoe ernstig het Jakobskruiskruidprobleem is staat een effectieve aanpak door overheden in de weg. Een gemeente of provincie kan maatregelen tegen Jakobskruiskruid - jacobskruiskruid - namelijk pas rechtvaardigen als blijkt dat ziekte of sterfte onder dieren op grote schaal voorkomt. Omdat er op dit moment (nog) geen centrale monitoring van ziekte en sterftegevallen plaatsvindt willen wij hier een start mee maken.

De Kruiskruidpatrouiles (Senecio-patrouiles) naar Jakobskruiskruid - jacobskruiskruid -

Zo komen ze, de kruiskruidbrigade
 Foto: P. Pelser
Het moet niet doller worden.... of men roept een onmogelijke verordening over zich af. Dan komen er van deze auto'tjes je land oprijden. Ook al was je bezig met het verwijderen van Jakobskruiskruid - jacobskruiskruid - ; niets mee te maken; je wordt op de bon geslingerd en moet 1000 keer de strafregels schrijven: 'Jakobskruiskruid - jacobskruiskruid -  mag niet groeien op mijn land'.... Bij meermaal groeien van Jakobskruiskruid - jacobskruiskruid -  moet je voor straf de zaadbanken opsporen bij jou en al jouw buren tot 200 km in de omtrek (want zo ver verspreiden ze zich met de wind).
Kijk maar eens naar DIT artikel
en DEZE discussie

Slecht advies: Jakobskruiskruid jacobskruiskruid bestrijden met zout

Jakobskruiskruid
Deze prachtig foto is van Dirk Cleiren
 

Op een website van een paardenbezitter trof ik het advies aan om Jakobskruiskruid - jacobskruiskruid - te bestrijden met zout. Een op het eerste gezicht merkwaardig advies met gebruik van huis tuin en keukenmiddeltjes. Onschuldig zou je denken. Maar een verkennend onderzoekje geeft het tegendeel.

-'Strooizout heeft echter weer een bevorderend effect op de opname van cadmium door de plant.' Valt hier te lezen http://www.eurolab.nl/text-cadmium-g.htm. Laat Cadmium op een aantal plekken in Nederland al aardig voorkomen..... dat willen we toch niet in gras of hooi dat we aan paarden voeren?

- Wat me ook nog niet duidelijk is, is of strooizout het chloridegehalte van de bodem verhoogt http://www.lenntech.com/elementen-en-water/chloor-en-water.htm Dit is niet alleen slecht voor het gras maar ook de gassen die vrijkomen zijn nogal schadelijk. Dat lijkt me niet handig voor grazers die met hun snuf voortdurend over de bodem gaan.

- En hier vind ik het ook weer: 'De aanname dat chloride alleen voorkomt in te benoemen specifieke gebieden in Nederland (marine beïnvloeding en/of zout of brak grondwater) is niet juist. Veel voorkomende handelingen, zoals het toepassen van strooizout, mest en beregening, leiden tot een toename van het chloridegehalte. Daarmee kunnen overschrijdingen van de SW1 voor chloride veel algemener worden aangetroffen. Dit verklaart waarom in de gegevensbestanden chloride de SW1 regelmatig overschrijdt.' http://www.kuiperburger.nl/hl17nen.htm

Deze aanwijzingen maken mij toch wat pessimistisch over strooizout als JKK-verdelger. Mensen gan over op zout als zij een fors JKK probleem hebben en dat zal geen enkel plantje per jaar betreffen maar aardig wat meer in een hogere frequentie.

Nu bevat die site niet alleen veel taalfouten maar ook inhoudelijke fouten zoals een veel hoger concentraat gif in de rozetten. Dit wordt nergens onderbouwd en of in de literatuur teruggevonden... Ook dat dieren die buiten grazen het vers zouden eten.... wordt niet onderbouwd en nergens in de literatuur teruggevonden.

Weer zo'n duidelijk voorbeeld van dilettantisme dat naar mijn mening zeer schadelijk is voor de preventie van Jakobskruiskruid - jacobskruiskruid -  slachtoffers en voor de natuur.

Het grote GIF van Jakobskruiskruid - jacobskruiskruid- dat de huid passeert.....

Moeraskruiskruid   Foto: van www.jakobskruiskruid.com : Pieter Pelser

Soms lees je echt schrikverhalen rondom Jakobskruiskruid - jacobskruiskruid - . Zo ook deze blogger die aan de hand van het filmpje van de Volkskrant (zie wat logjes hiervoor) de mensen wil waarschuwen voor het Jakobskruiskruid - jacobskruiskruid - . Het gif zou door de huid opgenomen en de blogger wil waarschuwen kinderen hiervoor te behoeden. Nu is nog nooit aangetoond dat het gif door de huid wordt opgenomen.

Nu lijkt met dat ook theoretisch niet mogelijk. Immers... er moet eerst een chemische omzetting in de darm plaatsvinden voordat de stof giftig wordt voor de lever. Zie hierbij de pagina waar haarscherp en toegankelijk wordt uitgelegd hoe die omzetting plaatsvindt.
Het is jammer dat het risico, dat Jakobskruiskruid - jacobskruiskruid - inderdaad voor zoogdieren heeft, zo erg overdreven wordt.
Dus... kinderen hoef je geen handschoenen aan te trekken ;-)

Jakobsvlinder en Zebrarups bij jakobskruiskruid - jacobskruiskruid-

Op het weblog van Sereka zijn uiterst duidelijke foto's te vinden van de Jakobsvlinder en zebrarups bij - jacobskruiskruid - . Ik moet zeggen, ze zijn prachtig.

In Wikimedia vond ik  een prachtige foto met de volgende tekst: "en: This 3-4cm long caterpillar was crawling around on a yellow flower allong the road side in an industrial area of Hengelo (Overijssel) in the Netherlands. After asking/looking around it seems to me it's a Tyria jacobaeae crawling around on a Senecio jacobaea? It seems they are usually found in groups, but this one was solo".

Zebrarups

Jakobsvlinder
De afhankelijkheids relaties worden hier beschreven.

Jakobskruiskruid - jacobskruiskruid - en weidemanagement bij paarden

Knop Jakobskruiskruid
Foto: www.jakobskruiskruid.com

Aan de stevige boom Jakobskruiskruid, feit en fabel is weer een krachtige loot toegevoegd. Een informatieve pagina over weidebeheer. Wat is nodig om een paard een goede weide te bezorgen; wat moet een weide bieden aan een paarden wat zijn de risico's van paarden op een weide. We weten het maar al te goed hier in Nederland. De kleine weides met paarden zijn risicovol en vragen heel veel zorg. Juist paarden grazen het gras op een te kleine weide te kort af; en verstoren de grond. Jakobskruiskruid - jacobskruiskruid -  kan zich dan heel makkelijk vestigen. Anderzijds bestaat er grote angst voor bemesting en hoefbevangenheid onder paardenbezitters. Toch, met een goed plan kun je een heel eind komen. De nieuwe pagina biedt daartoe heel relevante informatie in begrijpelijke taal. Ook mensen zonder veel agrarisch inzicht vinden er duidelijke aanknopingspunten. Kortom, een pagina met heel wat inhoud.

Ruimte of risico zoals jakobskruiskruid - jacobskruiskruid -

Er vindt een interessante discussie plaats op www.jakobskruiskrud.com . Over veilig en gezond hooi en over een veilige gezonde weide. Het is in Nederland verdraaid moeilijk om een paard dát te geven wat hij van nature nodig heeft. De postzegelveldjes waar paarden nu op staan zijn een open uitnodiging voor Jakobskruiskruid - jacobskruiskruid - . Wij hebben Daan en Sterre geprobeerd in de Randstad (omgeving Den Haag) en zo plezierig mogelijk onderkomen te geven. Er was slechts één 'stal' te vinden waar paarden dagelijks in de zomer weidegang kregen en in de winter was dit nergens te realiseren tenzij bij een boer in het laatste piepkleine agrarische gebiedje rond Stompwijk. Omdat onze dochter Juliette én voor zichzelf én voor de paarden veel meer ruimte wil vertrekt zij dan ook naar Zuid Frankrijk dit vroege voorjaar. Vooruitlopend daarop en om de paarden een prettiger winter te bezorgen dan dat zij hier in de Randstad zullen kunnen krijgen zijn Daan en Sterre naar Bourgogne gebracht. Zij zijn dus halverwegen en zullen vervolgens naar een aanmerkelijker ruiger gebied rond de Mercantour in uiterst Zuid-Oost Frankrijk verhuizen. Dit filmpje geeft een beeld hoe verrukt zij waren van hun nieuwe plek. Zij hebben beiden nog nooit zoveel ruimte en afwisseling gehad. In een eerder logje beschreef ik dat vergiftiging door planten zoals - jacobskruiskruid - in Frankrijk eigenlijk helemaal niet zoveel voorkomt en de Fransen kijken je echt heel raar aan als je hen daarop bevraagt. Jammer dat er geen onderzoek te vinden is over het onderwerp: Raken paarden vergiftigd als zij voldoende ruimte hebben om zelf te fourageren en het gebied waar zij vertoeven toch veel giftige planten huisvesten? Ik zou dit werkelijk heel interessant vinden.

Onder 'lees verder' een plaatje van de Mercantour en een plaatje van de weide in de Randstad

Lees verder...

Het verhaal van vergiftiging jakobskruiskruid - jacobskruiskruid - Capita misplaatst op kruiskruidinfo.nl

Het wordt ook wel steeds doller met het kruiskruidinfo.nl. De site die probeert mensen te informeren over Jakobskruiskruid - jacobskruiskruid - .  Nadat er wild in het rond beschuldigd wordt dat de site gehackt is brengen zij nu zonder toestemming van schrijvers hele delen van het forum over naar de website. Daar sta je dan met je toch al pijnlijke verhaal over een dierbaar paard dat overleed. Op een site met jouw foto waar je helemaal niet wilt staan en waar je niet bij wilt horen.

Niet alleen ikzelf heb meermaal verzocht mijn stukken op het forum te verwijderen zonder dat ik antwoord kreeg. Ook Juliette heeft nadrukkelijk verzocht haar verhaal van Capita te verwijderen van forum en website van kruiskruidinfo.nl. Zij gaf heel duidelijk aan dat dit verhaal van Capita die aan Jakobskruiskruid - jacobskruiskruid - overleed niet thuishoort daar omdat zij de koers die ingeslagen is door kruiskruidinfo.nl totaal niet onderschrijft.

We krijgen geen antwoord en het verzoek wordt niet gehonoreerd. Tuurlijk is het een gebrek aan eigen input dat ze zo dwingend met onze bijdragen aan de haal gaan.

Maar het gaat verder. Dit zonder toestemming van schrijvers misbruiken van stukken waar een intellectueel eigendom op rust is eigenlijk heel erg onbehoorlijk. Ik gun kruiskruidinfo.nl de inspiratie om eigen materiaal te fabriceren en dat wat door een ander geschreven is los te laten en niet meer te misbruiken. Want wij zijn niet de enigen die daarover klagen. Ik gun het mezelf ook natuurlijk. Maar goed. We blijven deze inspiratieloze klup volgen.

Filmpje van de Volkskrant over Jakobskruiskruid - jacobskruiskruid - in Kennemerduinen

Jakobskruiskruid met bloem in verschillende stadia


Het Jakobskruiskruid in de Kennemerduinen. We kennen de Kennemerduinen goed. Jakobskruiskruid komt daar langer voor en toch is het niet zo enorm uitgebreid. Wat duidelijk is, is dat het een gebied is wat tamelijk met rust gelaten wordt. De moeite waard om naar de verstandige woorden in het filmpje van de Volkskrant te luisteren die de probleemstelling genuanceerd en goed weergeven.

De geschiedenis van het Kruiskruidforum over jakobskruiskruid - jacobskruiskruid - en de ondeskundigheid inzake jakobskruiskruid

Juli 2005 overlijdt Capita aan Jakobskruiskruid - jacobskruiskruid - en melding hiervan verschijnt op het forum van paardnatuurlijk en de kruiskruidpagina

Naar aanleiding van verhaal van Capita nemen enkelen het initiatief tot een petitie met oprichting van het kruiskruidforum over - jacobskruiskruid - waar discussie niet gemeden zou worden (later in de geschiedenis werd dit geheel anders).  Zie 'lees verder'

Lees verder...

Paniekzaaierij over Jakobskruiskruid - jacobskruiskruid - door voorlichting met ongeoorloofde fouten

De campagne tegen Jakobskruiskruid lijkt te ontaarden in enorme paniekzaaierij die zich vele malen sneller uitzaait dan het gewraakte plantje zelf. Met verbijsting las ik dit in Het Nieuwsblad . Het plantje - jacobskruiskruid - zelf is helemaal niet zo'n goede windverspreider. Dit is te lezen op de site die deugdelijk wetenschappelijk onderzoek als uitgangspunt neemt: www.jakobskruiskruid.com

Paniekzaaierij is enorm schadelijk en leidt tot verkeerde maatregelen. Over de bestrijding van Jakobskruiskruid - jacobskruiskruid - moet steeds diep nagedacht worden en plaatselijk beleid ontwikkeld worden. Pas dán kan er adequaat aktie ondernomen worden. Er zijn een paar algemene verstandigheden maar beleid moet aan de hand van de plaatselijke situatie vastgesteld worden. Iedere situatie is anders; wat in de ene situatie verstandig is, is dat in de andere juist niet.

Een paar grappen uit het artikel Verbaasd Zie 'lees verder'

Lees verder...